Skip to main content


Bestemmingsplan Steengroeve museum ter visie gelegd.

Donderdag 13 december heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Winterswijk besloten het bestemmingsplan Steengroeve Museum officieel ter
visie te leggen. Tevens is besloten dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden
opgesteld.

Eerder heeft van 27 juli tot 20 september 2023 het voorontwerpbestemmingsplan ter visie
gelegen. De ter visie legging is 28 december 2023 gestart en zal duren tot 8 februari 2024.
Via www.ruimtelijkeplannen.nl en op het gemeentekantoor is het bestemmingsplan in te
zien.

Na deze termijn zal het bestemmingsplan via het College met inachtneming van eventueel
ingediende zienswijzen, ter besluitvorming worden voorgelegd aan de Gemeenteraad.
Wanneer de Raad het bestemmingsplan vaststelt, dan zal het vastgestelde
bestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage worden gelegd.
Het bestuur van de Stichting Terra Temporalis (initiatiefnemer) is verheugd dat een
volgende stap genomen is en hoopt nu zo snel mogelijk door te gaan.


< Terug naar het overzicht
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..