Skip to main content

Schenkingen

Door de ANBI Status zullen toekomstige schenkingen of erfenissen tegen fiscaal gunstige voorwaarden kunnen plaats vinden.

Zoals u zal begrijpen heeft de Stichting ook grote belangstelling voor Winterswijkse vondsten. In het Bezoekerscentrum is nog niet in een formeel depot voorzien maar in het toekomstig museum zal dat zeker een plek krijgen.

Maarten en Marjan van den Bosch hebben bij notariële acte van 5 juni 2018 hun collectie na hun overlijden aan de Stichting Terra Temporalis nagelaten. Wij zijn hun daar zeer erkentelijk voor.

In Steengroeve Museum Winterswijk is niet in een formeel depot voorzien maar mogelijk kan dat in de toekomst gerealiseerd worden.

Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..