Skip to main content

Historie van de plek

Een uniek kijkje terug in de tijd

In de Winterswijkse Steengroeve maak je een unieke tijdreis. De gesteentelagen die een kleine 250 miljoen jaar geleden gevormd werden, komen in de Steengroeve aan de oppervlakte. Onderzoekers en fossielenverzamelaars brengen met hun vondsten en verrassende ontdekkingen de tijd van voordat de eerste dinosauriërs ontstonden weer tot leven. Winterswijk was ooit een warm kustgebied, waar merkwaardige sauriërs langs de modderige kuststrook naar voedsel zochten en hun pootafdrukken achterlieten, en waar bijzondere zeereptielen door de branding duikelden.

De Steengroeve zet met het aansnijden van de ‘Muschelkalk’-gesteentelagen de schijnwerpers op een intrigerend stukje van de geschiedenis van onze planeet. Na een dramatische uitstervingsgolf van 250 miljoen jaar geleden krabbelde het leven in de oceanen langzaam weer op. Ruim 90% van alle soorten was verdwenen, en in Winterswijk vinden we de fossielen van de eerste dieren die de zeeën weer bevolkten. Meest bekend zijn de skeletten van de jager Nothosaurus, maar ook vondsten van de bizarre schelpenkraker Placodus, de langnek-sauriër Tanystropheus en de kleine Anarosaurus nemen je mee naar een wereld van voor het begin van de dinotijd. De fossiele pootafdrukken van talloze andere reptielen, die goed bewaard zijn gebleven aan de modderige oevers van de Winterswijkse oerzee, nodigen iedereen uit tot spoorzoeken.

Als in een metersdik boek kunnen we in de Steengroeve door de gesteentelagen heen bladeren. Laag na laag volg je de afwisseling tussen de kustnabije afzettingen en de kalken die in dieper water zijn afgezet. Stap voor stap zien we in de fossiel-inhoud een rijk marien ecosysteem tot ontwikkeling komen. Het Steengroevemuseum biedt een spectaculair uitzicht op de gesteentelagen waarin de fossielen bewaard zijn gebleven. Het vertelt over van het ontstaan van soorten, over evolutie, en over de ontwikkeling van de biodiversiteit. Het raakt daarmee aan de belangrijke thema’s van klimaatverandering, zeespiegelstijging en biodiversiteit aan de hand van de aansprekende fossielen uit de Winterswijkse Steengroeve.

Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..