Skip to main content

Doelstelling

“Het versterken van de regio Achterhoek door het ontwikkelen van een bezoekerscentrum Terra Temporalis en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.

2019

Oprichting Stichting Terra Temporalis

2020

“De Stichting heeft besloten dat het museumplan van de baan is en zij zich alleen focust op realisatie van het Bezoekerscentrum. Zij respecteert het door de gemeenteraad vastgestelde Ruimtelijk Afspraken Kader (RAK 2016 en RAK 2019) en blijft werken aan een bezoekerscentrum aan de rand van de groeve.”