Skip to main content

ANBI Status

Anbi staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De stichting TT is per 1 april 2019 erkend als een Culturele ANBI. Doordat de Anbi status is toegekend zijn giften en erfenissen onder fiscaal gunstige voorwaarden mogelijk. Voor nadere informatie verzoeken wij u contact op te nemen.

Beloningsbeleid

Bestuursders of leden van de Raad van Advies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Publicatieplicht
Als gevolg van de gewijzigde wetgeving in 2021 treft u hier onder het Standaardformulier aan.

Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..