Skip to main content

Vandaag

De naamsbekendheid van de Steengroeve is door de website “Beleef de Lente”, de aanwezigheid van de broedende Oehoe’s, het aanwijzen van de Willinks Weust tot Natura 2000 gebied, het jaarlijkse Steengroeve Theater, de nieuwe geologische vondsten , de geologische Open Dagen, de verkiezing tot “Prachtplek van Nederland” en de rondleidingen in het gebied alleen maar toegenomen. Daarmee is de naamsbekendheid van de steengroeve en de potentie van het toekomstige Museum voor het Nationaal Landschap Winterswijk en de hele regio vergroot.

Ontwikkeling

In de toekomstvisie van de Gemeente Winterswijk is voor het eerst de ambitie van een museum bij de groeve verankerd. Aanvankelijk was er een groots museum met congresfunctie er in, aan de rand van de groeve of op de bodem van de groeve bedacht.

Om de haalbaarheid te vergroten , en de activiteiten qua schaalgrootte passend te maken bij het Winterswijkse landschap veranderde de Stichting de ambitie in een bezoekerscentrum met museale waarde.

Na vaststelling van het definitief ontwerp in januari 2021 heeft het bestuur besloten de naam te wijzigen in Steengroeve Museum Winterswijk. Zo dekt de naam het beste de lading en is ze het meest toegankelijk voor iedereen.

Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..