Skip to main content


Financieel jaarverslag 2023

Door de trage ontwikkelingen in voorbereiding op de realisatie van het Steengroeve Museum zijn er maar zeer beperkte financiële activiteiten geweest . Er zijn nog enkele transacties geweest ten behoeve van actualisatie van onderzoeken voor het Bestemmingsplan die allen uit de   projectontwikkelingsbijdrage van de gemeente Winterswijk zijn voldaan. Het resultaat van de Winst en Verliesrekening is beperkt negatief en wordt afgetrokken van het vermogen.

Eind juni 2024 zijn de jaarcijfers door de bestuursleden vastgesteld. Zoals altijd hebben de bestuursleden belangenloos en zonder reiskostenvergoeding enthousiast hun functie vervuld.

Balans Stichting Terra Temporalis

 20232022  20232022
       
Materieel Vast Actief00 Stichtingsvermogen17.87222.979
Omzetbelasting te vorderen88148 Resultaat-2.986-5.107
Liquide middelen15.03518.879  14.88617.872
    Nog te betalen237238
    Crediteuren0917
Totaal15.12319.027 Totaal15.12319.027
       

< Terug naar het overzicht
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..