Skip to main content


Financieel Jaarverslag 2021

Balans Stichting Terra Temporalis

20212020
Materiaal Vast Actief00
Omzetbel. te vorderen38140
Liquide Middelen19379659
23192659
20212020
Stichtingsvermogen35583558
Resultaat/reserv. Bouw194210
Nog te betalen kosten2130
St. Erfgoed-NLW-7319
St.Erfgoed – St.Terra T.4420
23192659

Financieel Jaarverslag Stichting Terra Temporalis 2021

In haar vergadering van 21 juni 2022 heeft het bestuur de jaarcijfers 2021 vastgesteld. In 2021 heeft de Stichting een positief resultaat gerealiseerd. Dit zijn louter reserveringen ten behoeve van de realisatie van het museum in de toekomst.

De Stichting heeft bijdragen van de gemeente en de St. Erfgoed & NLW ontvangen ter grootte van 94.928 euro. Alle kosten ten behoeve van de planontwikkeling en daarnaast een beperkt bedrag voor kantoorkosten, verzekeringen en bankkosten bedragen 75.506 euro. Dit verklaart het resultaat (reservering voor de toekomstige bouw) van 19.421 euro.


< Terug naar het overzicht
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..