Skip to main content


Jaarverslag 2020

In februari heeft de Stichting haar plannen in gebouw Emma in Ratum toegelicht. Daar was duidelijk ook weerstand aanwezig naast enthousiasme voor het gepresenteerde. Het bestuur heeft een delegatie gemandateerd besprekingen met een delegatie uit de buurt te starten maar na twee bijeenkomsten werd gezamenlijk geconstateerd dat de partijen elkaar niet zouden vinden.

Ook is een bestuurlijke transitie voorbereid omdat het huidige bestuur grotendeels al 8 jaar in functie is en de realisatiefase een klein slagvaardig bestuur vraagt. Door de corona pandemie gedwongen waren fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk. Daardoor is er beperkte vertraging opgelopen.

In november is een digitale bijeenkomst georganiseerd nadat er een bijlage van het Achterhoeks Nieuws getiteld “Winterswijks Goud” huis aan huis was bezorgd. Hier in stond ook de uitnodiging voor de digitale bijeenkomst. Bij de bijeenkomst waren circa 50 personen aanwezig en werden meerdere planvarianten besproken. Ook is door meerdere sprekers het belang van de plannen voor de Achterhoek toegelicht.

Na deze bijeenkomst is het definitieve plan doorontwikkeld. Helaas is het door de coronabeperkingen niet gelukt de presentatie van de definitieve plannen nog in december te laten plaats vinden.


< Terug naar het overzicht
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..