Skip to main content


Jaarverslag 2021

In 2020 was de informatieronde over onze plannen met omgeving en belangstellenden volop onderweg. Naast een digitale bijeenkomst is er ook een bijlage van het Achterhoeks Nieuws huis aan huis verspreid waarin alle activiteiten in en om de groeve een plek kregen. Er zijn veel complimenten maar ook kritische opmerkingen ontvangen. Op grond van alle verzamelde informatie zijn de plannen tegen het licht gehouden en intern besproken. Jorrit Hulshof heeft meerdere aanpassingen in overleg met ons doorgevoerd:

  • De parkeer plaats is verkleind voor alleen eigen gebruik en de bus parkeerplaats naast de Steengroeveweg gelegd. Het gebouw is compacter gemaakt en samen met de kinderhak plek (later Pyriet Paviljoen genaamd) aan dezelfde kant van de weg gepland. De kleine lus in de Steengroeveweg wordt alleen over het driehoekperceel van Sibelco gelegd.

In de winter 2020-2021 is het definitief ontwerp vastgesteld en besloten de naam te veranderen in Steengroeve Museum Winterswijk omdat dit beter aansluit bij de verwachtingen.

In 2021 heeft het bestuur, samen met de Raad van Advies, vier keer vergaderd. In haar vergadering van maart is een verkleind bestuur aangetreden en hebben alle oud-bestuurders, samen met enkele nieuwe leden, in de raad van advies plaats genomen. Rien Nagel, Marijke van Haaren en Anne Schulp hebben naast Dirk Willink een plaats in het tweede bestuur gekregen.

De raad van advies bestaat uit Marlies Joldersma, Hendrik Jan Mensink en Jelle Reumer als oud-bestuurders aangevuld met Sven van Rijswijk, Arnout Odding, Robrecht Schmitz en Hans Boxem.

In de april zijn de definitieve plannen aan de media, politiek, belangstellenden en de Advies Commissie Cultuurhistorie gepresenteerd. Dat de politiek louter complimenten gaf heeft ons enorm verheugd.

In juni is het bidboek  “Zeeën van tijd” van het Steengroeve Museum gepresenteerd en aan het college en gemeenteraad aangeboden. Gelijktijdig is de website aangepast (www.desteengroeve.nl )met alle definitieve plannen.

In juli heeft een brede bestuurlijke delegatie het bidbook in Arnhem aan de Gelderse gedeputeerden Drenth en van ’t Hoog aangeboden.

Aan het bestemmingsplan is vrijwel het gehele jaar gewerkt en hebben natuurlijke alle laatste keuzes daar in hun plek gevonden. Gelijktijdig is ook het plan voor de landschappelijke inpassing ontwikkeld. Gemeente, Provincie, Sibelco en Stichting Terra Temporalis hebben het ontwerp bestemmingsplan goedgekeurd.

In 2011 heeft in opdracht van de gemeenteraad een haalbaarheidsonderzoek plaats gevonden maar nu alle plannen geconcretiseerd zijn werd het tijd het te actualiseren. Binnen onze planontwikkeling is altijd met 20.000 bezoekers rekening gehouden terwijl dit geactualiseerde haalbaarheidsonderzoek verwacht dat we 20.000 tot 40.000 bezoekers op jaarbasis mogen verwachten.


< Terug naar het overzicht
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..