Skip to main content


Jaarverslag 2023

Dit jaar heeft in het teken gestaan van het ter visie leggen van het Bestemmingsplan Steengroeve Museum door de Gemeente. Gelukkig is dit uiteindelijk eind december gelukt. Net voordat op 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet van kracht is geworden.

Gedurende het jaar heeft er veelvuldig ambtelijk overleg en 7 keer bestuurlijk overleg met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente plaatsgevonden. Het bestuur van de stichting heeft 5 keer digitaal vergaderd .

De stichting heeft op 21 oktober meegewerkt aan het programma “Een reis door de tijd in Winterswijk” waaraan honderden kinderen en ouders hebben deelgenomen.

Ook de Museum Jeugd Universiteit heeft in de lente weer één cyclus gedraaid voor een grote groep enthousiaste kinderen.  Op de foto presenteert de regionale geoloog Herman Winkelhorst zijn kennis, ervaring en vondsten . Gebouw Emma is daarvoor onze uitvalsbasis zolang het museum er nog niet is.


< Terug naar het overzicht
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..