Skip to main content


Jaarverslag verzameld van 2013 t/m 2019

Op 15 oktober 2013 is de Stichting Terra Temporalis, in aanwezigheid van notaris L. Kamps,  in Villa Mondriaan opgericht. Als bestuur van de Stichting treden aan:

D.L. Willink – Voorzitter

M.C.J. Joldersma – Secretaris

H.J. Mensink – Penningmeester

J.W.F. Reumer – lid

Bij de oprichting was al de strategische keuze gemaakt eerst een Bezoekerscentrum te realiseren en pas daarna door te gaan met de ambitie van het Museum. Tijdens de oprichting was de beoogde locatie van het Bezoekerscentrum aan de Wesselerweg op ca 300 meter van de groeve.

Enkele maanden na de oprichting van de Stichting heeft de eigenaar van de beoogde locatie zich echter terug getrokken waardoor we een nieuwe zoektocht naar de optimale locatie gestart zijn. Deze is uiteindelijk gevonden in het perceel van Sibelco ten noorden van de Steengroeveweg.

Ook zijn de afgelopen jaren alle convenantpartners benaderd om eventuele samenwerking in het bezoekerscentrum, en mogelijk in de toekomst binnen het museum, te onderzoeken. Daarnaast zijn er contacten met de Twentse Welle, Naturalis , Rene van Uum (van Min 40 Celsius) en de Museum Fabriek in Winterswijk geweest. De contacten met de Geologische Vereniging ten behoeve van de planontwikkeling zijn geïntensiveerd.

Met Jorrit Hulshof van Maas Architecten uit Lochem is de vormgeving van het Bezoekerscentrum opgepakt. Jorrit had zich al stevig in het dossier verdiept met zijn afstudeerscriptie Terra Temporalis (maart 2012).

Op 1 maart 2018 heeft een brede delegatie  van het bestuur samen met Jorrit Hulshof een presentatie voor de zittende-,  en voor de nieuw te kiezen gemeenteraad gehouden met daarbij het verzoek te bepalen welke bijdrage de gemeente aan de ontwikkeling van het bezoekerscentrum ter beschikking stelt. Dit is binnen het coalitie akkoord geregeld.

Ook heeft de Stichting bestuurlijk contact met de Provincie Gelderland gestart. Via de wethouders ( portefeuillehouders Vrijetijdseconomie) van de Achterhoek, Montferland en Zutphen is lokaal draagvlak voor de plannen verkregen na een presentatie in september 2018.

De Gemeente Winterswijk heeft voor 2019 een bijdrage van 100.000 euro ter beschikking gesteld ten behoeve van de nadere planontwikkeling en het vergunningen traject. In 2019 zal de grondverwerving, planontwikkeling en vergunningentraject verder gaan.

In 2019 zijn de aangrenzende percelen gekocht en de plan ontwikkeling voortgezet.


< Terug naar het overzicht
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..